COOKIES POLICY

Vaše soukromí
Na našich webových stránkách využíváme cookies, pomocí kterých Vám chceme zajistit co nejlepší uživatelskou zkušenost na našem webu. Tyto cookies mohou zahrnovat informace přímo o Vás, o Vašich jednotlivých preferencích nebo o Vámi využívaném zařízení. Skrze jednotlivé informace obsažené v cookies Vás však obvykle nejsme schopni přímo identifikovat, pouze Vám můžeme zprostředkovat lepší zkušenost s našimi webovými stránkami. Protože respektujeme Vaše právo na soukromí, jsou všechny typy cookies vypnuty (kromě těch nezbytně nutných). V současnosti využíváme pouze kategorii nezbytně nutných cookies k zajištění funkčnosti webových stránek. Pokud začneme využívat i kategorie cookies, pro které je nezbytný Váš souhlas, budete o tomto dopředu informováni.
Správce
PPF Gastro s.r.o., se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, IČO: 24768103 bude jako správce zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak je popsáno dále.
Účel a právní základ pro zpracování
Během Vaší návštěvy našich webových stránek jsou využívány pouze cookies, které jsou nezbytné k řádnému fungování našich webových stránek. Bez těchto cookies by nebylo možné si prohlížet obsah webových stránek.
Právním titulem pro zpracování Vašich osobních údajů, jak bylo popsáno výše, je oprávněný zájem správce (kategorie nutných cookies). Máte také právo odmítnout používání těchto souborů cookie přímo ve Vašem prohlížeči. V tomto případě však nelze zajistit řádné fungování našich webových stránek. Pokud byste nás chtěli kontaktovat ohledně těchto údajů nebo jiných osobních údajů, které bychom v souvislosti s vámi mohli zpracovávat, prostudujte si prosím část „Vaše práva a kontaktní informace“ níže.
Zpřístupnění / Příjemci vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpřístupněny a zpracovány pro výše uvedené účely našimi partnery - externími správci našich webových stránek a případně partnery spolupracujícími na našich marketingových kampaních.
Doba uchovávání
Vaše osobní údaje uchováme pouze na „session“, tudíž pouze po dobu Vaší návštěvy na našich stránkách.
Vaše práva a kontaktní informace
Další informace o vašich právech týkajících se zpracování vašich osobních údajů a kontaktní údaje pro další informace a stížnosti, naleznete na stránkách www.silq.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
Zásadně nutné soubory cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek a nemohou být vypnuty. Tento typ cookies neukládá žádné Vaše osobní údaje, podle kterých by bylo možné Vás identifikovat. Obvyklou funkčností těchto typů cookies je pouze reakce na akce, které jste provedli na našich webových stránkách, což představuje
       
požadavek na služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů a přihlášení nebo vyplňování formulářů. Můžete nastavit svůj prohlížeč, aby zablokoval tyto cookies, ale některé části našich webových stránek nebudou fungovat.