Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů návštěvníků, obchodních partnerů, zákazníků a klientů probíhá vždy v souladu platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( „GDPR“). Budete-li mít zájem o více informací týkajících se zpracování osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@silq.cz.
Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR je společnost PPF Gastro s.r.o., se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172709, IČO: 24768103.
V případě, pokud využijete náš rezervační systém, budou Vaše osobní údaje předány společnosti Bookio.cz, s.r.o., se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 24207586, která je naším externím partnerem a poskytovatelem této rezervační platformy.
Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:
1. Pokud jste udělil(a) souhlas se zpracováním osobních údajů, tak máte právo tento souhlas odvolat ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR;
2. Právo na informace ve smyslu čl. 13-14 GDPR;
3. Právo na přístup k osobním údajům ve smyslu čl. 15 GDPR;
4. Právo na opravu ve smyslu čl. 16 GDPR;
5. Právo na výmaz ve smyslu čl. 17 GDPR;
6. Právo na omezení zpracování ve smyslu čl. 18 GDPR;
7. Právo na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 GDPR;
8. Právo vznést námitku ve smyslu čl. 21 GDPR;
9. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.
včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.